dinsdag 27 mei 2014

Presentatie Groene Buurt Tuinplannen


Op 5 juni zullen de plannen voor het Groene schoolplein / Buurttuin gepresenteerd worden tijdens het Energie Café van de Bewonersorganisatie van de Archipelbuurt, dat gehouden zal worden in het kantoor van Winkelman en van Hessen op het Bankaplein 2 (vanaf 19.00 uur).