woensdag 26 maart 2014

15 april Informatie-avond Schoolplein wordt groene buurttuin


Het eerste ontwerp van de plannen voor een Groen Schoolplein voor de Archipelschool is klaar. Op 15 april om 19.30 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd op de Archipelschool om de buurt, ouders en andere betrokkenen over deze plannen te informeren. Naast het ontwerp zullen daar ook andere aspecten van een Groen Schoolplein aan de orde komen.vrijdag 14 maart 2014

Ontwerper gekozen voor het Groene Schoolplein


Na gesprekken met meerdere ontwerpers en het bekijken van hun werk, heeft het projectteam van het groene schoolplein Zandraket van Jan van Schaik, gekozen voor het ontwerp van het Groene Schoolplein. Jan 'De Wilgenman' van Schaik heeft veel ervaring in het realiseren van natuurspeelsplaatsen en is van oorsprong beeldend kunstenaar. Hij zal niet alleen het ontwerp maken, maar samen met Wouter van Santen, ecologisch hovenier van de Biotoop zorg dragen voor de aanleg van het Groene Schoolplein.

zondag 2 maart 2014

Update Groene SchoolpleinEind vorig jaar hebben we de doelstellingen van ons Groene Schoolplein geformuleerd. We willen het schoolplein een natuurlijke multifunctionele bestemming geven, niet alleen voor sport en spel maar ook voor onderwijs en natuurbeleving, met diverse exploratiemogelijkheden. Daarnaast willen we ook de buurt actiever betrekken bij het genot en beheer van het nieuwe schoolplein. Met deze doelstellingen hebben we een subsidie aangevraagd én gekregen van Fonds 1818 - Dit fonds steunt projecten op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie -. Hierdoor konden we begin dit jaar een start maken met het verzamelen van ideeën van de kinderen over hoe het Groene Schoolplein eruit zou moeten gaan zien volgens hen. Groep vijf tot en met acht hebben enthousiast gewerkt aan een moodboard per klas met daarop de best verzamelde ideeën van internet voor het nieuwe Groene Schoolplein. Daarna is in kleinere groepjes – ook in groep vier - gewerkt aan een concrete invulling op basis van een plattegrond van het schoolplein. Daar kwamen de meest fantastische creaties uit voort; van grote roeivijvers tot boomhutten, moestuinen en loopbruggen.

Vervolgens hebben we na een uitgebreide selectieprocedure een ontwerper gekozen die op basis van de ideeën top 10 van de kinderen en de doelstellingen van ons groene schoolplein nu een ontwerp gaat maken. Dat ontwerp zullen we in april  niet alleen met de kinderen delen, maar ook met ouders, buurt en andere betrokkenen. Daarvoor zullen we op 15 april een informatie-avond organiseren om 19.30 uur op de Archipel School. Naast het ontwerp zullen dan ook de voordelen en consequenties van een Groen Schoolplein aan de orde komen.


Top 10 ideeën van de kinderen


Ontwerpen van de kinderen

Hulp nodig

Voor de aanleg van ons Groene Schoolplein is financiële- en andere hulp noodzakelijk. We gaan nu uit van een begroting van 70.000 euro. Met het ontwerp zullen we dan ook subsidies gaan  aanvragen bij diverse instanties en andere acties opzetten om aan geld te komen. Ervaring leert dat deze fondsenwerving behoorlijk wat tijd in beslag neemt en eind van de zomer kan worden afgerond, zodat we hopelijk rond de herfstvakantie kunnen beginnen met de aanleg van het Groene Schoolplein.

Ook uw hulp kunnen we goed gebruiken. Graag willen we alvast polsen op hoeveel hulp we kunnen rekenen. Concreet zijn we op zoek naar mensen die willen helpen bij aanleg en/of onderhoud van het schoolplein, wie kan er bijvoorbeeld goed sjouwen, metselen, bollen planten of met een motorzaag omgaan?  Of vind het leuk om tzt in de onderhoudscommissie te participeren?
Daarnaast zijn we ook op zoek naar financiële middelen.  Graag horen we of u nog ideeën hebt hiervoor, iets zou willen organiseren of instanties kent die hiervoor geld ter beschikking zouden willen stellen.


Kunt u helpen? Meldt u zich dan aan via info@archipelschool.nl en geeft svp zo concreet als mogelijk aan waarbij u zou willen helpen.

De Groene Schoolplein Commissie, Pieter-Jan, Steffie, Talitha & Rosalie