zondag 2 maart 2014

Hulp nodig

Voor de aanleg van ons Groene Schoolplein is financiële- en andere hulp noodzakelijk. We gaan nu uit van een begroting van 70.000 euro. Met het ontwerp zullen we dan ook subsidies gaan  aanvragen bij diverse instanties en andere acties opzetten om aan geld te komen. Ervaring leert dat deze fondsenwerving behoorlijk wat tijd in beslag neemt en eind van de zomer kan worden afgerond, zodat we hopelijk rond de herfstvakantie kunnen beginnen met de aanleg van het Groene Schoolplein.

Ook uw hulp kunnen we goed gebruiken. Graag willen we alvast polsen op hoeveel hulp we kunnen rekenen. Concreet zijn we op zoek naar mensen die willen helpen bij aanleg en/of onderhoud van het schoolplein, wie kan er bijvoorbeeld goed sjouwen, metselen, bollen planten of met een motorzaag omgaan?  Of vind het leuk om tzt in de onderhoudscommissie te participeren?
Daarnaast zijn we ook op zoek naar financiële middelen.  Graag horen we of u nog ideeën hebt hiervoor, iets zou willen organiseren of instanties kent die hiervoor geld ter beschikking zouden willen stellen.


Kunt u helpen? Meldt u zich dan aan via info@archipelschool.nl en geeft svp zo concreet als mogelijk aan waarbij u zou willen helpen.

De Groene Schoolplein Commissie, Pieter-Jan, Steffie, Talitha & Rosalie 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten