dinsdag 2 september 2014

17 september informatie avond

Wij nodigen u graag uit op de informatieavond voor ouders en buurtbewoners.
Onderwerpen die behandeld worden:

·         Definitieve plan
·         Financiële situatie
·         Planning van aanleg
·         Consequenties tijdens de realisatie


Woensdag 17 september om 19.30 uur 
op de Archipelschool, Atjehstraat 31!

maandag 23 juni 2014

Tweede ontwerp gepresenteerd


Onlangs heeft Jan van Schaik een tweede aangepast ontwerp gepresenteerd van het groene schoolplein.
In dit ontwerp heeft hij rekening gehouden met de reacties op het eerste ontwerp. In het nieuwe is namelijk opgenomen:

  1. Een kleinere vijver / moerasgebiedje met een transparant zodat een groter gedeelte van de tuin toegankelijk blijft voor het spelen
  2. Een zonnebank tegen de achterwand, zodat ouders daar nog steeds heerlijk in de zon kunnen zitten
  3. Meer kruipdoor/sluipdoor  en klim- en klautergelegenheid
  4. Toegankelijke buitenklas zodat die ook voor andere gelegenheden dan alleen les geven gebruikt kan worden. (lokaal amphitheater voor de buurt) 
  5. Een verplaatste waterbaan
  6. Meer groen langs het schoolgebouw en de schuttingen
Heeft u nog reacties op dit ontwerp, laat het ons dan weten via info@archipelschool.nl

dinsdag 27 mei 2014

Presentatie Groene Buurt Tuinplannen


Op 5 juni zullen de plannen voor het Groene schoolplein / Buurttuin gepresenteerd worden tijdens het Energie Café van de Bewonersorganisatie van de Archipelbuurt, dat gehouden zal worden in het kantoor van Winkelman en van Hessen op het Bankaplein 2 (vanaf 19.00 uur).


woensdag 26 maart 2014

15 april Informatie-avond Schoolplein wordt groene buurttuin


Het eerste ontwerp van de plannen voor een Groen Schoolplein voor de Archipelschool is klaar. Op 15 april om 19.30 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd op de Archipelschool om de buurt, ouders en andere betrokkenen over deze plannen te informeren. Naast het ontwerp zullen daar ook andere aspecten van een Groen Schoolplein aan de orde komen.vrijdag 14 maart 2014

Ontwerper gekozen voor het Groene Schoolplein


Na gesprekken met meerdere ontwerpers en het bekijken van hun werk, heeft het projectteam van het groene schoolplein Zandraket van Jan van Schaik, gekozen voor het ontwerp van het Groene Schoolplein. Jan 'De Wilgenman' van Schaik heeft veel ervaring in het realiseren van natuurspeelsplaatsen en is van oorsprong beeldend kunstenaar. Hij zal niet alleen het ontwerp maken, maar samen met Wouter van Santen, ecologisch hovenier van de Biotoop zorg dragen voor de aanleg van het Groene Schoolplein.

zondag 2 maart 2014

Update Groene SchoolpleinEind vorig jaar hebben we de doelstellingen van ons Groene Schoolplein geformuleerd. We willen het schoolplein een natuurlijke multifunctionele bestemming geven, niet alleen voor sport en spel maar ook voor onderwijs en natuurbeleving, met diverse exploratiemogelijkheden. Daarnaast willen we ook de buurt actiever betrekken bij het genot en beheer van het nieuwe schoolplein. Met deze doelstellingen hebben we een subsidie aangevraagd én gekregen van Fonds 1818 - Dit fonds steunt projecten op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie -. Hierdoor konden we begin dit jaar een start maken met het verzamelen van ideeën van de kinderen over hoe het Groene Schoolplein eruit zou moeten gaan zien volgens hen. Groep vijf tot en met acht hebben enthousiast gewerkt aan een moodboard per klas met daarop de best verzamelde ideeën van internet voor het nieuwe Groene Schoolplein. Daarna is in kleinere groepjes – ook in groep vier - gewerkt aan een concrete invulling op basis van een plattegrond van het schoolplein. Daar kwamen de meest fantastische creaties uit voort; van grote roeivijvers tot boomhutten, moestuinen en loopbruggen.

Vervolgens hebben we na een uitgebreide selectieprocedure een ontwerper gekozen die op basis van de ideeën top 10 van de kinderen en de doelstellingen van ons groene schoolplein nu een ontwerp gaat maken. Dat ontwerp zullen we in april  niet alleen met de kinderen delen, maar ook met ouders, buurt en andere betrokkenen. Daarvoor zullen we op 15 april een informatie-avond organiseren om 19.30 uur op de Archipel School. Naast het ontwerp zullen dan ook de voordelen en consequenties van een Groen Schoolplein aan de orde komen.


Top 10 ideeën van de kinderen